Created By:
Jennica Sandin Pinones
Collecting for:
Kvinna till Kvinna's allmänna arbete

När jag fyller år önskar jag mig att så många som möjligt ger en gåva till detta 😃😃😃

Kvinna till kvinna
stärker kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden.

Vi stödjer över 100 kvinnoorganisationer runt om i världen som arbetar för kvinnors rättigheter och fred. När du ger en gåva till Kvinna till Kvinna stödjer du arbetet med att bekämpa könsdiskriminering, barnäktenskap och våld mot kvinnor. Du hjälper oss att ge kvinnor på flykt psykosocialt stöd och utbildning om kvinnors rättigheter. Din gåva gör att vi kan fortsätta förbättra den psykiska och fysiska hälsan hos kvinnor i konfliktdrabbade områden, och ge fler kvinnor utbildning och stöd, så att de själva kan få ökat inflytande i samhället och förbättra kvinnors villkor. Din gåva gör skillnad.

Recent activity

  • Freja Gullberg Freja Gullberg Donated 50 kr

  • Victoria  Sandin Pinones Victoria Sandin Pinones Donated 200 kr

    Här fina så hjälper du någon från mig.

  • Stina Rönnlund Stina Rönnlund
    Heja Jennica! Tack för att du använder din födelsedag till att uppmärksamma det viktiga arbetet för kvinnors rättigheter!
  • Jennica Pinones Jennica Pinones Donated 50 kr